Προσωπικά δεδομένα

Στο electro-smart.gr η ιδιωτική ζωή των επισκεπτών μας είναι εξαιρετικής σημασίας για εμάς. Αυτή η πολιτική απορρήτου περιγράφει τους τύπους των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται και συγκεντρώνονται από το electro-smart.gr και πως χρησιμοποιούνται.

Κατά την επίσκεψη σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας.

Το electro-smart.gr τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο electro-smart.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Το electro-smart.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Αρχεία καταγραφής

Όπως και σε πολλές άλλες ιστοσελίδες, το electro-smart.gr κάνει χρήση αρχείων καταγραφής. Στις πληροφορίες των αρχείων καταγραφής περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις διαδικτύου (Internet Protocol (IP) addresses), ο τύπος της εφαρμογής με την οποία κάνετε περιήγηση στο διαδίκτυο (browser), ο παροχέας σας διαδικτύου (Internet Service Provider (ISP)), η ημερομηνία και η ώρα επίσκεψης, οι παραπομπές από και προς τον παρόν ιστότοπο (referring εισόδου / εξόδου) και ο αριθμός των κλικ για να αναλυθούν οι τάσεις, η διαχείριση του ισοτόπου, καταγράφεται η κυκλοφορία του χρήστη μέσα στον ισότοπο, και συγκεντρώνονται δημογραφικές πληροφορίες. Οι διευθύνσεις IP, και άλλες τέτοιες πληροφορίες δεν συνδέονται με άλλες πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες.

Cookies και Web Beacons

Το electro-smart.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του ως τεχνολογία για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των επισκεπτών, με αποτέλεσμα την καταγραφή συγκεκριμένων πληροφοριών που αφορούν ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες, και άμεσο σκοπό την προσαρμογή του περιεχομένου του ιστότοπου ανάλογα με τον τύπο περιηγητή διαδικτύου του επισκέπτη ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ο επισκέπτης στέλνει μέσω του περιηγητή του.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα electro-smart.gr.

Εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω των επιλογών του περιηγητή σας. Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies για συγκεκριμένους περιηγητές διαδικτύου μπορούν να βρείτε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των περιηγητών διαδικτύου.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω e-mail στο info@electro-smart.gr.